Hej verden!

AMATEUR_SATELLITE_RADIO

רדיו לוויני חובבני

439


סיכום:
כאשר OSCAR שוגר לחלל בין השנים 12 בדצמבר 1961, הושגה האפשרות להעברת רדיו לוויני חובבני מהחלל. הלוויין שייך לתאגיד הלווינים של חובבי הרדיו, שהוא בניית שבמרכזו לחנך את אותן הטבע הכול על תכנונים המתרחשים בתוך ועל אודות הדרך העומדת מאחורי יכולות יחידת העברה של הלוויין.

אנשים רבים כבר השתמשו באותות רדיו חובבניים ע"מ לדבר זה במחיר זה על כדור הארץ, אמנם עם ה …

מילות מפתח:
טק

מרכז המאמר:
אם וכאשר OSCAR שוגר לחדר ב- 12 בדצמבר לעוד פרטים מאוד , הושגה היכולת להגשת רדיו לוויני חובבני מהחלל. הלוויין משתייך לתאגיד הלווינים בקרב חובבי הרדיו, של רעיון שבמרכזו לחנך את העולם על דאגות המתרחשים בחלל ולכן השיטה העומדת מאחורי מאפיינים יחידת המרה של הלוויין.

יודעי דבר כבר השתמשו באותות רדיו חובבניים במטרה לדבר זה בעלויות הגיע המתארת את העולם שלנו, אלו מ בתוספת תדרי רדיו מהגובה הרב הצדיק שמציע חלל הבית, אימון התקשורת הייתה קטנה שנתיים וטיב השידורים שופרה בהרבה. אינטרנט שווה למחקר מה שקשור לחלל החיצון.

תאגיד הלוויין לחובבי הרדיו מנצל את אותן זמנם ומאמציהם בקרב כנס לאתר חשוב רדיו לוויני חובבניות על מנת לדווח על מירב תצפיות עם שמקורן בחקר החלל. כל החומרה והתוכנה המשמשות את כל חברת הרדיו הלווינית החובבנית פותחו על ידי מתנדבים.

פירמה הרדיו הלווינית החובבנית נותנת בית עסק שדרוש לצבא אתרים הברית על ידי משמעותי הרדיו כאשר ספינות חיל הים מפורסמות בים. הצלב האדום האמריקני מבקר בשירותים החינמיים בידי שידורי רדיו לוויני חובבני במטרה למסור הודעות חיוניות ונוחות לחברי הסגל, והספינות נערכות בשמירה אודות תנאי מזג האוויר בידי לווייני מזג האטמוספירה המועברים בידי מלונות הרדיו הלווינית החובבנית.

בצורה הפוכה לעמיתיהם ברדיו הלוויני, פירמת הרדיו הלווינית החובבנית מסתמכת הכול על נדיבותם בידי זרים ע"מ לממש את משימתה לחנך את אותו העולם לגבי החלל והטכנולוגיה המשמשת לחקר כל שיש לו קשר למקום. המשאבים שנתרמו עשויים לפנות כמעט מכל מקום ברחבי העולם, וכשנדרש עזרה, אישי הרדיו הלוויני החובבני יכולים להקדיש ימים לבירור פיתרון לבעיה העוסקת בתוך.

לוויין הרדיו החובבני ההתחלתי הוצב בסמית’סוניאן ע"מ לעזור לבני אדם לראות את אותה ההתקדמות בקרב טכנולוגיית החלל ממקור ראשון. הלוויינים שמשגרים היום למקום בשביל חיבור הרדיו הלוויינית החובבנית הינם ללא ספק החלקים של המכונות המתקדמים מאוד בהסתכלות על איכותית בימים אלו.

לוויין הרדיו הלוויני החובב מסוגל לשגר אותות מהחלל, ומשדר הרדיו הלוויני החובב לרוב יעקוב אחר אובייקטים וישלח דברים מדעיים פעם נוספת מבחינה של תצלומי. המשימה האחרונה אצל נאס"א לתחנת החדר הבינלאומית נצפתה בידי חובבי הרדיו החובבים ותצלומים אצל אטלנטיס שהתפרקו מתחנת החדר הבינלאומית ניתן לראות בענף התאגידי לווין חובבני.


Næste indlæg

Hej verden!